Kto jest prowadzącym warsztaty?

Maciej Żbik to doświadczony terapeuta i nauczyciel medytacji. Jego znak rozpoznawczy to głębokie rozumienie procesów nieświadomych wynikające z wieloletniego badania własnej nieświadomości. Maciej widzi mechanizmy, których jego klient nie chce w sobie zobaczyć, a które sabotują jego cele życiowe. Nie daje się zmylić narracjom klienta i sięga pod nimi do nieświadomych, pierwotnych źródeł problemów życiowych. Odsłania je stopniowo analizując sny i wizje, stosując dramę, przyglądając się wspólnie z klientem jego życiowym schematom. Przeprowadza przez wglądy psychologiczne i duchowe oraz pomaga w uwolnieniu energii psychicznej zablokowanej w lęku i traumach. W ten sposób towarzyszy swoim klientom w rozwoju pełni człowieczeństwa.

Więcej informacji o Macieju znajduje się na stronie dlaludzi.org/maciej-zbik

Jakie metody i narzędzia są wykorzystywane na warsztatach Macieja?

Podczas warsztatów Maciej Żbik stosuje zróżnicowane narzędzia, indywidualnie dobierając je do potrzeb i możliwości każdego uczestnika. Jego autorskie metody zostały rozwinięte w paradygmacie psychologii głębi Carla Gustava Junga. Bazują na podobnym założeniu, iż proces indywiduacji, czyli rozwoju osobowości, następuje poprzez rozpuszczanie kolejnych napięć wewnętrznych, uwalnianie kolejnych traum. 

  • praca z rysunkiem zwykle służy pogłębieniu procesu, który wybudził obrazy senne
  • drama aktywizuje całe ciało, wszystkie zmysły, prowokuje integrację treści psychicznych, domyka proces
  • Diagram Wymiarów Posiadania pozwala doświadczyć energii archetypowych i różnych aspektów relacji z tymi uzdrawiającymi treściami 
  • medytacja to stan, w którym pozbawione bodźcowania ego, zwraca się do wnętrza psyche. Pozostawione w spokoju zaczyna obserwować procesy zachodzące w nieświadomości, a zatem dotychczas niewidoczne dla świadomej części psyche.

Więcej informacji o metodach pracy Macieja znajduje się na stronie dlaludzi.org/metody

Jak wygląda dzień warsztatowy?

Dzień warsztatowy zawsze rozpoczyna się poranną medytacją, która pozwala wyciszyć ego i poruszyć energię. Po śniadaniu odbywa się główna sesja, podczas której każdy uczestnik zanurza się w swoim procesie, indywidualnie prowadzonym przez Macieja. Druga część dnia to samodzielna praca według zadanych wskazówek oraz wieczorna sesja poświęcona domykaniu procesów. W szczególności na warsztatach wyjazdowych intensywność dnia jest duża – rozpoczynamy o 7, a kończymy o 21.

Przykładowy harmonogram dnia:

7:00-9:00 medytacja / siedzenie

9:00 śniadanie

10:00-14:00 sesja główna

14:00-16:00 przerwa obiadowa

16:00-18:00 praca własna

18:00 kolacja

19:00-20:30 sesja wieczorna

Harmonogram warsztatu weekendowego:

8:00-9:00 medytacja/siedzenie

9:00 przerwa śniadaniowa

10:00-14:00 sesja główna

14:00-16:00 przerwa obiadowa

16:00-18:00 sesja popołudniowa

Czy warsztaty są pracą grupową, czy indywidualną?

Zajęcia odbywają się w sali warsztatowej, w której są obecni wszyscy uczestnicy, ale Maciej pracuje z każdą osobą indywidualnie, prowadząc i nadzorując przebieg procesu. W trakcie przerw jest możliwość spędzenia czasu z innymi uczestnikami w przestrzeniach wspólnych.

Czy jest potrzebna wiedza lub umiejętności, przed przyjazdem na warsztat?

Nie, nie jest wymagana wiedza, ani żadne przygotowanie. Dotyczy to zarówno sesji, jak i porannej medytacji. Osobom, które uczestniczą w zajęciach po raz pierwszy, Maciej objaśnia wszystkie niezbędne informacje w trakcie pierwszego dnia.

Co należy zabrać ze sobą na warsztat?

Maciej prawdopodobnie zapyta o sny, w kolejności od ostatniego zapamiętanego. Warto nagrać na dyktafon lub zapisać na kartce, by móc o tym opowiedzieć. Nawet fragment lub pojedynczy kadr z marzenia sennego, mogą być przydatne w pracy na warsztacie.

Na warsztatach bez zakwaterowania i wyżywienia uczestnicy organizują sobie wyżywienie we własnym zakresie, na przykład gotowe posiłki z dostawą.

Jak ubrać się na warsztat?

Rekomendujemy ubranie wygodnego, sportowego stroju. W większości ośrodków na salę warsztatową nie wchodzi się w obuwiu zewnętrznym.

W jaki sposób zapisać się na warsztaty?

Dane kontaktowe organizatora zawsze znajdują się w opisie warsztatu. Skontaktować się można także za pośrednictwem maila, telefonicznie lub poprzez formularz na stronie dlaludzi.org/kontakt.

Gdzie odbywają się warsztaty?

Warsztaty Macieja odbywają się różnych miejscach w Polsce. Warsztaty weekendowe w Otwocku oraz Trójmieście. Warsztaty 7- i 10-dniowe w ośrodkach warsztatowych zapewniających spokojny przebieg wydarzenia, dysponujących odpowiednią salą, przestrzeniami wspólnymi, oferujących wyżywienie i zakwaterowanie.