Szczęście jest naturalnym stanem człowieka, do tego zmierzamy

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Nie odnaleziono wydarzeń!

Fundacja dla ludzi

Wspieramy świadomy rozwój osobisty. Wierzymy, że każdy może realizować swój unikalny potencjał i żyć pełnią życia w zgodzie ze sobą a tym samym z resztą świata. Wystarczy, że usunie przeszkody, które uniemożliwiają osobiste spełnienie. Potrafimy w tym pomóc. Propagujemy metody terapeutyczne Macieja Żbika, który bazując na swoim doświadczeniu łączy w swojej pracy terapeuty przenikliwość wschodnich technik medytacyjnych i pragmatyzm zachodnich metod rozwiązywania problemów psychologicznych.                                           

W zakresie swojej działalności fundacja nie zajmuje się psychoterapią. 

czytaj więcej

WARTOŚCI KTÓRE NAS WSPIERAJĄ

równouprawnienie wszystkich ludzi w każdym wieku

równouprawnienie płci, ras, narodowości

tolerancja religijna

jesteśmy apolityczni

WYCIĄG ZE STATUTU FUNDACJI “DLA LUDZI”

Postanowienia ogólne

1. Fundacja “Dla ludzi”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez osobę fizyczną aktem notarialnym za numerem repertorium 2536/2015 działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (Dz. U. z 1991r. Nr 46, poz. 2013) oraz niniejszego statutu.

Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

2. Fundacja posiada osobowość prawną.

3. Siedzibą Fundacji jest Częstochowa. 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

4. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 2. Dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność w kraju i za granicami Rzeczpospolitej. 3. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji

8. Fundacja została powołana w celach:

1. ochrony zdrowia, promocji zdrowego stylu życia, 2. rehabilitacji zawodowej i społecznej, 3. wspierania rozwoju osobistego i działania na rzecz podniesienia komfortu pracy, 4. wspierania różnorodnych form aktywności społecznej, 5. integracji środowisk społecznych (dyskryminowanych przez resztę ludzi), 6. działalności w zakresie edukacji, podnoszenia komfortu pracy i integracji społecznej, 7. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 8. kultury fizycznej i sportu, 9. ochrony środowiska, 10. przyczyniania się do rozwoju organizacji pozarządowych wśród  których celów statutowych znajduje się wspieranie przedsięwzięć w 1-9, 11. działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w zakresie określonym wpkt 1-10.

9. Fundacja realizuje cele statutowe przez następujące działania:

Prowadzenie oraz wspieranie (finansowo, rzeczowo lub organizacyjnie) innych organizacji i instytucji prowadzących:

działalność gospodarczą w zakresie niezbędnym do realizowania celów Fundacji,

działalność szkoleniową,

fizykoterapię, hipoterapię, turystykę,

relaksację i medytację,

organizację imprez i konferencji sportowych, integracyjnych i turystycznych,

aktywizację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych i nieaktywnych zawodowo,

szkolenia, treningi i konferencje w zakresie poważnych

ochronę dziedzictwa przyrodniczego

Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą.

 Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

10. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł. 3. Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji.

Maciej Żbik

Terapeuta i nauczyciel medytacji. Jego znak rozpoznawczy to głębokie rozumienie procesów nieświadomych wynikające z wieloletniego badania własnej nieświadomości. Maciej widzi mechanizmy, których jego klient nie chce w sobie zobaczyć, a które sabotują jego cele życiowe. Nie daje się zmylić narracjom klienta i sięga pod nimi do nieświadomych, pierwotnych źródeł problemów życiowych. Odsłania je stopniowo analizując sny i wizje, stosując dramę, przyglądając się wspólnie z klientem jego życiowym schematom. Przeprowadza przez wglądy psychologiczne i duchowe oraz pomaga w uwolnieniu energii psychicznej zablokowanej w lęku i traumach. W ten sposób towarzyszy swoim klientom w rozwoju pełni człowieczeństwa.

W paradygmacie psychologii głębi Carla Gustava Junga opracował autorskie metody terapeutyczne „Terapia wglądu” i „Wymiary posiadania”, korzysta z bogatych tradycji buddyzmu, taoizmu, dzogczen.

Maciej podchodzi indywidualnie do procesu każdego z uczestników. Klienci szczególnie cenią jego zdolność docierania do głębokiej przyczyny problemów, przenikliwą intuicję i umiejętność domykania otwartych procesów. Dużą wagę przywiązuje do uzdrawiania traum prenatalnych.

Maciej przyjmuje na sesje indywidualne oraz regularnie prowadzi warsztaty.

Zapraszamy osoby, które:

Czują, że ich życie utknęło Szukają odpowiedzi na pytanie: kim jestem?
Żyją w ciągłym napięciu, ale czują, że wcale nie musi być aż tak trudno. Nie chcą, żeby ich dzieci miały tak ciężko jak one same.
Często powtarzają: „tak bardzo się starałem, a wyszło jak zwykle”. Nie rozumieją, co się dzieje z ich życiem.
Chcą rozwiązać swój główny problem życiowy w rodzaju: znaleźć partnera, więcej zarabiać. Chcą uzdrowić relacje z bliskimi.
Czują, że marnują swój potencjał. Mają depresję, nerwicę, lęki wynikające z nieuświadomionych konfliktów wewnętrznych.
Szukają wglądów duchowych i poszerzenia świadomości.
Brakuje im energii psychicznej i radości życia. Czują, że Maciej mógłby im pomóc.

Alchemia Snu

Nakładem wydawnictwa Sensus w 2020 roku ukazała się książka na temat pracy Macieja Żbika obejmująca wywiad-rzekę, a także rozmowy z jego Klientami. „Alchemia snu. Od cierpienia do spełnienia. Metoda terapeutyczna.” to pozycja, która nadaje kontekst pracy Macieja, jego poglądom na człowieczeństwo, rozwój a także cele i metody terapii.

Jak piszą współautorki: „Maciej stworzył autorskie technologie terapeutyczne oparte na dorobku swojego mistrza Carla Gustava Junga i własnym trzydziestoletnim doświadczeniu medytacyjnym. Doskonalone przez wiele lat metody okazały się nadzwyczaj skuteczne w leczeniu traum i zaburzeń osobowości, w rozwiązywaniu wewnętrznych konfliktów i łagodzeniu napięć, we wzmacnianiu  kobiecości i męskości, a także równowagi psychicznej i szeroko pojmowanego zdrowia – są skuteczne.”

Uroboros

Obraz węża gryzącego własny ogon, symbolizującego całkowitość – stan pojawiający się również w formie symbolu zjednoczonych ze sobą prarodziców, z których wyłaniają się postacie  „Wielkiego Ojca” i „Wielkiej Matki” – jest zatem najdoskonalszym przykładem jeszcze niezróżnicowanego „archetypu pierwotnego”.

Klauzula

Administratorem danych osobowych jest Fundacja dla ludzi z siedzibą w Otwocku 05-402, przy ulicy Zielnej 20, NIP 9492201400, fundacjadlaludzi@gmail.com Podanie danych jest dobrowolne i jest warunkiem udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie, a ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi.

więcej...

Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora) oraz marketingu (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora). Dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych. Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.

Skontaktuj się z nami

Pozostaw poniżej swoje imię, nazwisko i adres e-mail. Napisz do nas wiadomość.
Możesz też zadzwonić do nas pod numer 889 260 803