Diagram Wymiarów Posiadania jest głównym narzędziem terapeutycznym na warsztatach „Wymiary posiadania, czyli co mamy realnie i potencjalnie”, jest także wykorzystany na warsztatach wyjazdowych. Jest to jedna z autorskich metod pracy Macieja, pozwalająca uczestnikom doświadczyć archetypowej energii męskiej i kobiecej. 

Oto fragment wpisu pt. „Diagram Wymiarów Posiadania – autorska metoda pracy Macieja

Archetyp to coś doniosłego, niepojętego, onieśmielającego. Mimo to zaczynasz warsztat od prośby o sformułowanie celu. Zazwyczaj brzmią one bardzo pragmatycznie, by nie powiedzieć prozaicznie — chcemy mieszkania, pieniędzy, partnera. Jak to się łączy? Sięgamy tego, co boskie, czy kupujemy mieszkanie? 

Wychodzimy od celu — głównego lub aktualnego życiowego pragnienia. Powiedzmy, że jest to zbudowanie związku partnerskiego. Ustalamy, co stoi na przeszkodzie, aby go osiągnąć. Dochodzimy do utrwalonych przez pokolenia oraz w życiu płodowym nieświadomych mechanizmów, które utrudniają spełnienie pragnień. Szukamy głębokiej przyczyny niemocy i próbujemy ją usunąć. Wyjściowy cel najczęściej ulega przeformułowaniu. 

W jaki sposób? 

Jeżeli kobieta pragnie związku, to moim zadaniem jest ustalenie, który fragment psychiki uniemożliwia swobodny przepływ energii z kobiecej osobowości nadrzędnej do animusa. Czy przyczyna leży po stronie dysfunkcyjnej kobiecości, czy bardziej fatalnego obrazu ojca w animusie. Schodzimy z poziomu faktów do poziomu nieświadomych procesów. Na diagramie stajemy z celem sformułowanym w języku zjawisk psychicznych — wzmacniamy kobiecą osobowość nadrzędną lub przebudowujemy obraz ojca. Brak partnera to tylko jeden z prze- jawów głębszych dysfunkcji. Interesują mnie właśnie te dysfunkcje. 

Opinie uczestników:

„Ja mam słabe wzorce ojcowskie i przez wiele warsztatów nawiązywałem kontakt z czymkolwiek poza Animą. Diagram jest do tego genialny, bo doświadczyłem męskich wzorców, nauczyłem się je rozpoznawać i zaimportowałem je sobie, dopiero wtedy przebudowałem model psychiczny ojca i mogłem ruszyć dalej.”

„diagram to technologia do penetracji głębokich treści nieświadomych, no i… przeszkód na drodze do obrazu archetypowego”

„Jedno ze spotkań z Pramatką: wtulam się w brzuch mamy, zwijam się jak embrion, jedną ręką obejmuję córkę, drugą siostrę i widzę, że mama wtula się w brzuch swojej mamy, a babcia w brzuch swojej mamy. A potem wnikamy w siebie nawzajem. Taka wizja. Łańcuch miłości. Czuję, jak płynie między nami miłość, płynie przez pokolenia. Ciała ożywione miłością, połączone nią — ta wizja roztkliwiła mnie do łez. Maciej nazywa to leczeniem archetypem. Doświadczyłam mocy tego leczenia.”

„Pojawiły się ważne męskie symbole: mistrz Yoda, miecz, stawanie się wojownikiem. Wygląda na to, że przeszedłem drogę od tępego jełopa do wyrafinowanego wojownika.”

„diagram zwala z nóg, było mi to potrzebne”

„Wzruszające spotkanie z Zieloną Tarą”

„Nie wiem jak to działa, ale działa. Czuję energię męską, moc. „

„Uczyłem się odróżniać psychiczne treści kobiece od męskich”

„zaczerpnąłem energii, co pozwoliło potem dokończyć proces na warsztacie”

„mam kiepskie skrypty po tacie, więc dla mnie to szansa na wybudowanie i wzmocnienie męskości”

„to było jak proces inicjacyjny”

„Choćby nie wiem jak życiodajny był stan pierwotnej kobiecości, dla mnie był obcy, więc truchlałam przed nim. Chodzi o to, aby przyjąć kobiecość i poczuć, że nie ma się czego bać.”

„Jak wyjaśnił Maciej, wzmocniłam osobowość nadrzędną, czyli kobiecość we mnie”

„Najdłużej to mierzyłem się ze swoim lękiem przed tym rycerzem w środku diagramu, ale potem poczułem te energie wewnątrz ciała”

„odczuwanie energii Mahakali, przeszywającej męskiej energii”

„nocny diagram na ostatnim warsztacie męskim to było poruszające przeżycie, nigdy nie czułem w sobie takiej sprawczości”

Relacja uczestniczki warsztatu:

Diagram Wymiarów Posiadania nazwałam Narzędziem Głębi.  I takim właśnie jest. Narzędziem absolutnie unikatowym. To szczególny układ siedmiu poduszek. Jedna z nich stanowi obiekt centralny reprezentujący Praojca- Mędrca w Diagramie dla Mężczyzn i Pramatkę w Diagramie dla Kobiet. Pozostałe poduszki układane są wokół poduszki centralnej. Każda z nich ukazuje określony rodzaj relacji z obiektem centralnym czyli relacji i jakości tej relacji z energią archetypową, wzorcową, pierwotną. Prowadzący, w głębokiej medytacji uruchamia w centrum energię oraz treści archetypowe właściwe dla Praojca i Pramatki.

Zadziewają się rzeczy niezwykłe, ale jednocześnie bolesne i trudne. Uczestnicy będąc sami w medytacyjnym stanie, odbywając podróż po wyznaczonych poduszkach doświadczają spotkania na najgłębszym poziomie z pra-wzorcem kobiecości u kobiet, z pra-wzorcem męskości u mężczyzn. Takie doświadczenie odmienia całe dotychczasowe pojmowanie. Dopiero podczas Diagramu można rozpoznać własny stan „posiadania”, własne zasoby, braki, straty, dysfunkcje, uwikłania na poziomie całej swojej istoty.

Nasze własne pokłady psychofizyczne zostają niejako podświetlone przez archetyp, przez energię archetypową, przez pra-wzorzec. Uzyskujemy wgląd we własne treści które niesione są od pokoleń, tzw. skrypty. W obliczu archetypu, okazują się one najczęściej całkiem zniekształcone, zamienione, zdeformowane, zdewaluowane, przerośnięte lub umniejszone tak w kobiecym jak w męskim. Przy spotkaniu z energią archetypową, to czym na co dzień dysponujemy, posługujemy się, wykorzystujemy, chełpimy się, czy jesteśmy dumni, okazuje się jedynie karykaturą tychże treści, powierzchowną namiastką, protezą, czymś jałowym, płytkim i wypaczonym.

fragment relacji Katarzyny Bajerskiej (całość dostępna we wpisie)

Diagram Wymiarów Posiadania to jedna z autorskich metod, którymi posługuje się Maciej Żbik w trakcie warsztatów terapeutycznych i rozwojowych. Informacje o nadchodzących wydarzeniach znajdują się w zakładce „warsztaty„.

Czytaj więcej na blogu na temat „Wymiarów Posiadania„.