Sen o szamanie – kobieta w stronę prawdziwej duchowości.

Las. Niewielkie zagłębienie w ściółce wśród skał. Nazwałem je miejscem Khali, gdyż wybudzane tam emocje jakością i siłą nie ustępują tym, które przeżyłem w najstarszych świątyniach Azji. Praca jednej z moich klientek w tym miejscu sprowokowała spotkanie z najgłębiej wypartymi teściami matriarchalnymi. W wizji sennej zobaczyła świetlistą kobietę i obdarzoną mocami szamankę/szamana (postać androgeniczną). Bliższe spotkanie z obiema postaciami wyjaśniło bieżącą sytuację życiową klientki. Dostęp do najdelikatniejszych treści kobiecych ograniczony był przez leżącą na drodze postać szamańską. Wejrzenie w nią ujawniło pustkę – brak głębszych wartości, a następnie rozpad. Umożliwiło to kontakt „ja” z treściami matriarchalnymi dotychczas uwięzionymi głęboko w nieświadomości, a tym samym dostęp do typowo kobiecej emocjonalności.

Sen o lotnisku – przejście na stronę ojca

Klient zmaga się z procesem przejścia na stronę ojca. Treści patriarchalne są już obecne i aktywne, co symbolizowane jest zarówno przez wznoszący się samolot, jak i wysoką wieżę kontrolną . Wyzwaniem jest chaos powodowany przez obsługę wieży kontrolnej. Uniemożliwiaona start samolotu ( wzniesienie się obiektu fallicznego) poprzez wydawanie sprzecznych komend. Zagłębienie się w obraz wieży kontrolnej pozwoliło wyróżnić trzy obiekty odpowiedzialne za zarządzanie ruchem na lotnisku – trzech mężczyzn. Doszło do nawiązania kontaktu pomiędzy nimi a „ja” klienta. Jeden z obiektów w wieży (zestaw skryptów)został rozpoznany  jako odpowiedzialny za wprowadzanie zamieszania. Analogiczne zamieszanie klient obserwował w swoim życiu. Tak głębokie odkrycie precyzyjnie zinterpretowane przez „ja” umożliwiło rozpoznanie i rozładowanie wewnętrznych napięć w destruktywnym obiekcie. W efekcie samolot – w tym śnie symbol procesu wzrostu psychicznego w obszarze patriarchalnym – mógł wznieść się do lotu, zanurzyć się w ponadjednostkowych treściach patriarchalnych i zaczerpnąć stamtąd deficytowe wzorce zachowań psychicznych.

Sen o mieście – wzmacnianie męskiej osobowości nadrzędnej

Praca w miejscu wybudzającym wzorce patriarchalne sprowokowała sen, w którym klient wkroczył do miasta. Wizycie towarzyszyło uczucie dziwności i odkrywania nowego. Nowością było głębokie wejrzenie w to, co patriarchalne. Nieświadomość, w typowy dla siebie sposób, zareagowała niechęcią na nowe. Miasto wywołało nieprzychylne emocje, mimo, że zbudowane było prawidłowo, wypełnione wysokimi wieżami (elementami fallicznymi ). Taki krajobraz, z kątami prostymi, równymi ulicami i wysokimi budynkami, jest światem męskim w odróżnieniu od splątanej, mokrej, ciemnej dżungli będącej typowym obrazem matriarchalnym. Wkraczając do miasta klient rozpoczął swą podróż w świat męski. Jego uwagę przykuły wysokie wieże (obiekty falliczne). Jest szansa, aby doszło tam do spotkania z nieeksplorowanym dotychczas męskim potencjałem, który może wzbogacić sposób przeżywania życia mężczyzny.