Carl Gustav Jung, Dzieła zebrane
Ole Vedfeldt, Kobiecość w mężczyźnie
Pia Skogemann, Kobiecość w rozwoju
M. Scott Peck, Droga rzadziej przemierzana
Erich Neumann, Wielka matka. Fenomenologia kobiecości. Kształtowanie nieświadomości
Stanislav Grof, Obszary nieświadomości
Stanislav Grof, Poza mózg. Narodziny, śmierć i transcendencja w psychoterapii
Carl Gustav Jung, Psychologia a alchemia
Carl Gustav Jung, Archetypy i nieświadomość zbiorowa
Bert Hellinger, Porządki miłości
Jolande Jakobi, Psychologia Carla Gustava Junga