Kompleks edypalny — identyfikacja chłopca lub mężczyzny z treściami matriarchalnymi, będąca efektem na przykład lęku przed odrzuceniem w przypadku, gdy matka jest jednocześnie źródłem miłości i zagrożenia. W dorosłym życiu może przejawiać się wchodzeniem w związki z partner- kami, które budzą lęk i wywołują reakcję uległości.

Kompleks elektralny — identyfikacja dziewczynki lub kobiety z treściami patriarchalnymi, w wyniku fascynacji nimi i odrzucenia zagrażających treści matriarchalnych. W dorosłym życiu może przejawiać się odrzuce- niem kobiecości, nadmiernym intelektualizowaniem, przejęciem wartości męskich.

M. Żbik, R. Dziurdzikowska, M. Chmielewska, Alchemia snu. Od cierpienia do spełnienia. Metoda terapeutyczna

Więcej wpisów w kategorii „Słownik pojęć”