+48 692 462 443 fundacjadlaludzi@gmail.com

Czym jest diagram Wymiarów Posiadania? 

To fizyczna reprezentacja mojej psychiki. Zwykle ustawiam dwa diagramy — okręgi składające się z sześciu stanowisk. Stanowiska wyznaczają poduszki do medytacji, bo w salach warsztatowych akurat są pod ręką. W środku każdego okręgu jest szczególne stanowisko — obiekt centralny — poduszka reprezentująca Pramatkę lub Praojca-Mędrca. 

Czyli układasz w okręgu sześć poduszek oraz dodatkową, siódmą, w środku. 

I wtedy „uruchamiam” diagram. To najważniejsze. Wprowadzam się w stan dość głębokiej medytacji i wybudzam treści archetypowe. Wtedy można doświadczyć energii archetypowej. Gdy to już nastąpi, uczestnicy wchodzą w interakcję z centralnymi obiektami, niezależnie od tego, czy jestem na sali, czy nie. Poszczególne stanowiska reprezentują różne aspekty relacji z treściami archetypowymi. Poruszamy się po poszczególnych punktach diagramów w stanie medytacyjnym, według określonej procedury, wypowiadając zadane komendy. 

W praktyce diagram wygląda dość niepozornie. Jak wytłumaczyć laikowi, że poduszka w środku to Pramatka? Jak ma uwierzyć, że wewnątrz dzieje się realny proces psychiczny? 

Diagram to projekcja na obiekty fizyczne w przestrzeni (poduszki) stanu mojej psychiki. Takie samo zjawisko jak w ustawieniach syste- mowych — ustawia się czyjąś sytuację psychiczną, szuka się reprezentantów poszczególnych krewnych, przodków lub emocji. Diagramy to moje stany psychiczne wyprojektowane na zewnątrz. Zapraszam do ich doświadczania. Inni współuczestniczą w procesie, który inicjuję. Ulegają procesowi, a ja ulegam temu, co się z nimi dzieje. Wtedy zyskuję informacje i mogę pomóc. Jestem skuteczny, gdy moje doświadczenie jest obszerniejsze niż doświadczenie osoby, z którą pracuję. 

Czyli diagram to reprezentacja twojego stanu psychicznego? 

Można tak powiedzieć. Uczestnicy mają szansę doświadczyć tego, czego ja doświadczam. Dzielę się swoim procesem. Ulegam archetypowej energii męskiej i kobiecej oraz stwarzam szansę, aby inni mogli doświadczyć tego samego. Tak jak w dramie dążymy do tego, by zjawiska psychiczne zostały zintegrowane poprzez ich fizyczne zbliżenie, tak w diagramie Wymiarów Posiadania integrujemy jakości, które reprezentuje obiekt centralny. Dzieje się to poprzez bycie w centrum diagramu i przyjmowanie wszystkiego, co tam czujemy. Aby ten proces był bardziej „strawny”, podzieliłem go na sześć etapów. Ruch po okręgu, komendy, integracja wrażeń z poszczególnych stanowisk — wszystko to zmierza do finalnej integracji jakości Pramatki i Praojca-Mędrca. 

Czyli mamy do czynienia ze zjawiskiem projekcji stanów psychicznych na obiekty w przestrzeni oraz z przeniesieniem — doświadczaniem tego, czego doświadcza druga osoba. Oba zjawiska są dobrze opisane przez psychologię. 

Tak. Nie ma w tym żadnej magii. Kluczowe jest wzbudzenie określonej energii w obiekcie centralnym, reszta to proste procesy psychologiczne. 

Co czujesz, będąc w centrum diagramu? 

Nie potrafię tego opisać. Będąc w tym stanie, tracę poczucie ciała i kontakt z otoczeniem. Relatywnie łatwiej mi wejść w energie męskie. Reakcje uczestników upewniają mnie, że im ulegam. Chłopaki zaczynają odczuwać najpierw ruch energii, następnie pojawiają się obrazy, emocje, wspomnienia. Proces uruchomienia diagramu kobiecego trwa dłużej i jest dla mnie trudniejszy z oczywistych względów. Z poziomu Praojca-Mędrca próbuję zidentyfikować się ze wszystkim tym, co nie jest męskie. Oczywiście prowadzi to momentami do totalnego rozpasania animy. Napadają mnie lęki i poczucie, że już dalej nie ruszę o krok, a moje życie się rozpadnie. To jest typowe dla męskiej psychiki uwięzionej w animie. Później to się rozpuszcza. Wykorzystując technologię medytacyjną, pogłębiam zanurzenie się w treściach kobiecych. Gdy dziewczynom uda się połączyć z tym stanem, odczuwają głębokie wzruszenie, szlochają. 

Fragment książki „Alchemia snu. Od spełnienia do cierpienia, metoda terapeutyczna Macieja Żbika”, wyd. Sensus 2020

Diagram Wymiarów Posiadania to jedna z autorskich metod, którymi posługuje się Maciej Żbik w trakcie warsztatów terapeutycznych i rozwojowych. Informacje o nadchodzących wydarzeniach znajdują się w zakładce „warsztaty„.